Strømforsyning (oplader) til Nintendo DS Lite (Nds Lite)
 • Strømforsyning (oplader) til Nintendo DS Lite (Nds Lite)
 • Strømforsyning (oplader) til Nintendo DS Lite (Nds Lite)
 • Strømforsyning (oplader) til Nintendo DS Lite (Nds Lite)
 • Strømforsyning (oplader) til Nintendo DS Lite (Nds Lite)
 • Strømforsyning (oplader) til Nintendo DS Lite (Nds Lite)

Strømforsyning (oplader) til Nintendo DS Lite (Nds Lite)

65,74 kr.
Inkl. moms

Oplad din nds lite med denne enhed - billig erstatning når ungerne nu har kvæstet den...

Antal
Referencenummer
NDS_Lite_PSU1
På lager

Smart og billig lader til din NDS maskine

Der er ikke så meget at sige - prop den ene ende i stikkontakten og den anden ende i spillekonsollen - så kan lille Mikkel eller Mikkeline igen spille Mario.

OBS HJEMTAGES IKKE MERE. SIKKERHEDSSTYRELSEN HAR FORBUDT OLSENS IT AT FORTSÆTTE SALGET AF DISSE BILLIGE, MEN LIVSFARLIGE STRØMFORSYNINGER.

Vi beklager meget at vi ikke selv proaktivt har sikret os at dette produkt var forsvarligt. Pårørende til omkomne kan kontakte os for at drøfte kompensation.

Kunder som er kommet til at genoplade ikke genopladelige batterier kan sende batterierne retur til os og få tilsendt nogle nye.

Heldigvis kom Sikkerhedsstyrelsen på banen og opdagede fejlen, og sagsfremstillingen finder I har.

Sagens faktiske oplysninger:

 • Den 23. marts 2012 fremsendte Sikkerhedsstyrelsen et brev til Olsens IT ApS vedr. anmodning om produkt og overensstemmelseserklæring.
 • Den 27. marts kontaktes Sikkerhedsstyrelsen af Jørgen Olsen, som oplyser, at produktet, som vi anmoder om er en ny vare, som han vil se om han kan sælge og derfor har han ikke importeret nogle endnu. Jørgen Olsen informerer at der kan gå mindst en måned før han kan have produktet hjemme. Vi aftaler, at Sikkerhedsstyrelsen vil undersøge AC Adapter til Nintendo DS Lite i stedet, da denne vare er på lager.
 • Den 13. april modtog Sikkerhedsstyrelsen to eksemplarer af AC Adapter til Nintendo DS Lite.
 • Den 1. maj 2012 fremsendte Sikkerhedsstyrelsen en rykker for overensstemmelseserklæring.
 • Den 29. maj 2012 fremsendte Sikkerhedsstyrelsen en partshøring til Olsens IT ApS, som ikke er blevet kommenteret.

Begrundelse

Sikkerhedsstyrelsen kan nedlægge forbud mod salg og udlevering af materiel, der ikke opfylder strækstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

I partshøringen oplyste vi de konstaterede fejl og mangler ved AC Adapter til Nintendo DS Lite, som et akkrediteret testlaboratorium har konstateret u dfra tests i henhold til Standarderne EN 60335-1 og EN 60335-2-29+A2.

Sikkerhedsstyrelsen vurderer at de konstaterede fejl ved AC adapter til Nintendo DS Lite har sikkerhedsmæssig betydning, da produktet ikke opfyllder de grundlæggende sikkerhedskrav, idet følgende er konstateret:

 • Den isolerede del på stikproppens ben har en diameter på 4,5mm og den må højst være 3,8mm. Det kan i visse tilfælde medføre lysbuedannelse i stikkontakten.
 • Bredden af stikproppen er 31,7 mm og det tilladte er minimum 34,6 mm.
 • Batteriladerens stikben modstod ikke en trækkraft på 50 N ved 70 grader celcius. Stikbenet kunne trækkes 11mm ud og det tilladte er kun 1mm. Der er derfor risiko for at stikbenet bliver siddende i stikkontakten ved udtrækning af produktet. Hvis stikbenet bliver siddende i stikkontakten og berøres på den ikke isolerede del, er der risiko for elektrisk stød.
 • Lederne mellem kredsløbspladsen og stikbenene er fastgjort til benene ved lodning. Hvis en af disse lodninger løsnes kan lederen nå dele af det sekundære kredsløb og dette kan forårsage at der kommer 203V på selve ladestikket.
 • Batteriladeren mangler mærkeeffekt i watt eller mærkestrøm i ampere, samt producentnavn og typebetegnelese på mærkepladen.
 • Der fulgte ikke en dansk brugsanvisning med produktet. Alle oplysninger, der er en betingelse for at materiellet kan anvendes uden fare og i overensstemmelse med sit formål, skal være anbragt tydeligt på det elektriske materiel. Er dette ikke muligt, skal oplysningerne fremgå af en medfølgende vejledning. Oplysningerne skal være affattet på dansk.
 • Der mangler advarsel mod genopladning af ikke genopladelige batterier.

Da vi har vurderet at AC adapter til Nintendo DS Lite ikke er sikker, udsteder vi et forbud mod salg og udlevering af produktet.

Yderligere bemærkninger

I partshøringen gjorde vi opmærksom på, at vi ikke har modtaget en overensstemmelseserklæring for AC adapter til Nintendo DS Lite.

Domstolsprøvelse:

Denne afgørelse kan IKKE indbringes for anden administrativ myndighed.

Øvrig vejledning

Der er kun foretaget en begrænset undersøgelse af produktet, og det er muligt at en fuldstændig undersøgelse vil kunne afsløre yderligere fejl og mangler. Det er ved ovenstående således kun taget stillign til reglerne indenfor det undersøgte område.

Vi gør opmærksom på at I skal betale udgifterne ved test af produktet. Faktura vil blive eftersendt.

Sikkerhedsstyrelsen gør opmærksom på at vi orienterer de andre europæiske myndigheder om dette her forbud mod salg og udlevering af AC Adapter til Nintendo DS Lite. Dette gør vi gennem det fælles informationssystem Circa.

NDS_Lite_PSU1
7 Varer

Specific References